Kien An Hotel - Your Relaxing Stay - Kien An hotel, hotel vietnam, khach san, binh duong hotel, khach san binh duong, khach san kien an
Khách Sạn Kiến An

2A, Lô 3, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
Điện thoại: (0274) - 3 79 77 79
Fax: (0274) - 3 79 77 78
Email: info@kahotel.com.vn

Xem bản đồ

Họ tên(bắt buộc):
Địa chỉ(bắt buộc) :
Email(bắt buộc) :
Điện thoại(bắt buộc) :
Nội dung(bắt buộc) :2A, Lô 3, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương